Evaluation of judges work in the Republic of Croatia: an overview of judges assessment methodology Cover Image

Vrednovanje rada sudaca u Republici Hrvatskoj: prikaz Metodologije izrade ocjene sudaca
Evaluation of judges work in the Republic of Croatia: an overview of judges assessment methodology

Author(s): Dražen Jakovina
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Public Law, Methodology and research technology
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; judiciary; judges; work; evaluation; methodology; Republic of Croatia;
Summary/Abstract: Područje vrednovanja i ocjenjivanja rada sudaca iznimno je složeno. U tom sustavu potrebno je utvrditi ona mjerila koja bi na najbolji mogući i objektivan način mogla pokazati cjelokupan rad suca. Pored toga, potrebno je uspostaviti pravilan i uravnotežen odnos vrednovanja kvantitete i kvalitete sudačkog rada te ostalih aktivnosti sudaca koje podliježu vrednovanju. Upravo je i praktična primjenjivost Metodologije te objektivnost ocjenjivanja tražila uspostavljanje ravnoteže između ovih mjerila. Tako se kvantiteta sudačkog rada u Metodologiji boduje s najviše 90 bodova, kvaliteta rada i poštivanje rokova s najviše 48 bodova, a ostale aktivnosti s najviše 12 bodova. U uvodu ovoga rada zapitali smo se je li sudački rad podložan matematičkom bodovanju s obzirom na njegovu nužnu kreativnost. Smatramo da nije. Međutim, uvažavajući zahtjev transparentnosti kod imenovanja i napredovanja sudaca moramo ga uvažiti. Od tih je zahtjeva polazio i zakonodavac kada je propisao mjerila za ocjenjivanje rada sudaca te broj bodova koji se mogu ostvariti. Metodologija je u provedbi takvih zahtjeva zakonodavca nastojala uravnotežiti omjer vrednovanja kvantitete rada, kvalitete rada i ostalih okolnosti koje pokazuju rad sudaca. Pri tome je bilo iznimno teško sva ova mjerila bodovati s obzirom na gornju granicu koju je postavio ZS (150 bodova). Čini nam se da bi bilo bolje da gornja granica bodova nije određena jer bi se time dopustilo Metodologiji više izbora i kreativnosti pri bodovanju pojedinih mjerila rada sudaca.

  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2015
  • Language: Croatian