Regulation 883/2004 of the European Union and social security contracts with the successor states of SFR Yugoslavia Cover Image

Uredba Europske Unije 883/2004 i ugovori o socijalnom osiguranju s državama nasljednicama SFR Jugoslavije
Regulation 883/2004 of the European Union and social security contracts with the successor states of SFR Yugoslavia

Author(s): Mihovil Rismondo
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, International Law, Public Law, International relations/trade, Family and social welfare, Transformation Period (1990 - 2010), Present Times (2010 - today), EU-Legislation
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; social rights; social insurance; international treaties; EU legislation; Gottardo; Republic of Croatia; Yugoslavia;
Summary/Abstract: Nakon primitka Republike Hrvatske u članstvo Europske unije za novu državu članicu otvorilo se pitanje odnosa ugovora o socijalnom osiguranju koje je Hrvatska nakon 08. listopada 1991. sklopila i primjenjuje sa ostalim državama, a posebno onima nastalim na tlu bivše SFR Jugoslavije koja je dotle predstavljala jedno državno područje i jedinstveno tržište rada, sa usklađenim socijalnim zakonodavstvom. Na njemu su razdoblja provedena kod nositelja socijalnog osiguranja pojedinih republika i pokrajina imala jednaku vrijednost u pogledu ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja, kao i prava iz drugih grana socijalnog osiguranja. Slijedom učinka jedinstvenog tržišta rada i slobode rada na području čitave bivše federalne države, mnoge su osobe navršile mirovinski staž u više raznih tadašnjih republika i pokrajina, danas zasebnih država. Također, zbog značajne ekonomske emigracije, koja traje još od šezdesetih godina prošloga stoljeća, veliki broj osoba s područja bivše SFR Jugoslavije zapošljavao se i radio po državama članicama današnje EU (i tamo bio osiguran), a dio njih danas ima i njihovo državljanstvo, tj. državljani su EU. Danas ta razdoblja mirovinskog staža, navršena u Hrvatskoj, Sloveniji, drugim državama nastalim iza SFR Jugoslavije, te u ostalim državama članicama EU, predstavljaju očekivana prava iz socijalnog osiguranja za navedene osobe. Naime, za te osobe ponekad je od presudne važnosti da im se pri odlasku u mirovinu ili u drugim situacijama u kojima ostvaruju neko pravo iz socijalnog osiguranja, kada je to potrebno, uračunaju sva razdoblja osiguranja koja su navršile u svim državama njihova rada i da im se prizna pravo na davanje prema zakonodavstvu države u kojoj su radili i bili osigurani. U vezi s time, valja napomenuti da je odlukom Suda Europske unije u predmetu Gottardo određeno da se u svrhu ispunjenja uvjeta mirovinskog staža za starosnu mirovinu uzmu u obzir i razdoblja staža osiguranja navršena u trećoj državi, s kojom jedna od država članica primjenjuje ugovor o socijalnom osiguranju. Radi toga, ovdje će se ispitati pravne mogućnosti za realiziranje prava navedenih osoba u novonastalim uvjetima primjenom Uredbe 883/2004 i ugovora o socijalnom osiguranju, koji su ostali i dalje na snazi i u primjeni.

  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2017
  • Language: Croatian