The Republic of Croatia as part of the West-Balkan route: three months at three locations with refugees and migrants in Croatia Cover Image

Republika Hrvatska kao dio Zapadno-balkanske rute: tri mjeseca na tri lokacije s izbjeglicama i migrantima u Hrvatskoj
The Republic of Croatia as part of the West-Balkan route: three months at three locations with refugees and migrants in Croatia

Author(s): Jasna Barberić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Geography, Regional studies, Public Law, Evaluation research, Migration Studies
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; legislation; refuges; registration; refugee and migration crises; West-Balkan route; Republic of Croatia; asylum; evaluation;
Summary/Abstract: Unatoč tome što je više od milijun izbjeglica i migranata stiglo u Europu, ne smije se zaboraviti da je većina izbjeglica iz Sirije našla utočište u zemljama u razvoju, blizu njihovih zemalja podrijetla, kao što pokazuju podaci Međunarodne organizacije za migracije iz prosinca 2015. Naime, većina sirijskih izbjeglica našla je azil u Turskoj (2,2 milijuna), u Libanonu (1,2 milijuna) i Jordanu (približno 630.000). Iako je Zapadno-balkanska ruta zatvorena prije više od godinu dana, izbjeglice i migranti i dalje dolaze u Europu, ali se njihov broj znatno smanjio. Mnogi prolaze kroz Hrvatsku, a istovremeno članice Europske unije vraćaju dio tražitelja azila u Hrvatsku. Posljedice ove krize osjećaju se danas na politike u državama kroz koje su ljudi prolazili, u državama destinacije, ali čak i u onim državama koje krizu nisu osjetile, ali su članice Europske unije. Kriza je pokazala ozbiljne nedostatke u ostvarivanju zajedničkog europskog sustava azila, uključujući nedovoljnu solidarnost država članica Europske unije u pružanju međunarodne zaštite kao i nemogućnost očuvanja schengenskog prostora te time ubrzala reformu Europskog zajedničkog sustava azila. Bit će potrebno još nekoliko godina da bi se moglo prosuditi hoće li reforma biti uspješna. Mišljenja sam da će biti moguće uskladiti i unaprijediti propise u području azila, ali time se neće u potpunosti postići pravednija raspodjela tražitelja azila i izbjeglica među državama članicama Europske unije. Kao migrante, i izbjeglice će i dalje privlačiti zemlje visokog životnog standarda u kojima će se lakše i brže integrirati i u kojima živi veći broj njihovih sunarodnjaka koji će im olakšati uključivanje u društvo u zemlji azila.

  • Page Count: 10
  • Publication Year: 2017
  • Language: Croatian