Causes and consequences of the adoption and (non) application of the Statute of the City of Mostar and the Decision of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina Cover Image

Uzroci i posljedice donošenja i (ne)primjenivanja Statuta Grada Mostara i Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Causes and consequences of the adoption and (non) application of the Statute of the City of Mostar and the Decision of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina

Author(s): Božo Žepić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Governance, Public Law, Evaluation research
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; constitution; legislation; Constitutional Court; verdict; BiH; Mostar; Statute; governance;
Summary/Abstract: Na osnovu stečenog iskustva i znanstveno stručne spoznaje ustvrdio bih da je Grad Mostar nepotrebno i nezasluženo izdvojen od ostalih jedinica lokalne uprave i samouprave u Bosni i Hercegovini, radi čega je u cjelokupnom poratnom vremenu izdvojeno tretiran, postavši tako nezasluženo i neopravdano „Grad slučaj“. Genezu njegovih problema i nezadovoljstva svih njegovih građana, bez obzira na naciju, vjeru i politička opredjeljenja, nalazimo već u Rimskom, Washintonskom i Daytonskom mirovnom sporazumu, a nastavak u ustavima države i Federacije Bosne i Hercegovine, te odlukama institucija pravnog i političkog sustava na svim razinama vlasti. Mostar nije ključ rješenja ni za Federaciju Bosne i Hercegovine, ni za državu, kako su to neki isticali. Ključ rješenja je sveobuhvatna i temeljita ustavna reforma, koja bi osigurala potpun jednak status mostarske lokalne zajednice sa svim drugim jedinicama lokalne uprave i samouprave u zemlji, kao što je to izričito predviđeno Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi. Brojni su uzroci neprovođenja Odluke Ustavnoga suda. Uvjerenja smo da, prije svega, nije bilo niti danas ima političke volje ključnih faktora odlučivanja da se ona provede. To je na drugoj strani imalo goleme štetne posljedice. Međutim, postojali su i argumentirani formalno-pravni razlozi njezine manjkavosti, proturječnosti i nedosljednosti. Sažeti su u činjenici da Ustavni sud nije poništio istovjetne odredbe Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, koje je poništio u nižim aktima: Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine i Statutu Grada Mostara. To je predstavljalo uporišnu točku za sve one koji su imali interes blokirati njezino provođenje. Smatramo korisnim svaki dalji dijalog te racionalnu, argumentiranu i dobronamjernu nakanu usmjerenu stvaranju povoljnog ozračja i traženju adekvatnog sadašnjeg, ali i budućeg rješenja za Grad Mostar, njegove narode i građane. Ipak, čini nam se da je pravo i potpuno rješenje gotovo nemoguće postići parcijalnim poboljšanjima Statuta, već prethodnim temeljitim ustavnim reformama na razini Federacije i države Bosne i Hercegovine, a potom posve novim Statutom Grada Mostara.

  • Page Count: 17
  • Publication Year: 2013
  • Language: Croatian