Amendments to the Law on Conflict of Interest in Government Institutions in BiH Cover Image

Izmjene Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti u BiH
Amendments to the Law on Conflict of Interest in Government Institutions in BiH

Author(s): Amela Methadžović
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Public Law, Government/Political systems
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; conflict of interest; Law on Conflict of Interest in Government Institutions; BiH; amendment; CIK;
Summary/Abstract: Na osnovu Sporazuma o dogovoru i principima sudjelovanja u vlasti političkih stranaka HDZ BiH, HDZ 1990, SDS, SNSD, SBB, SDP BiH od 20. novembra 2012. godine i Sporazuma SNSD-SDP BiH o programskoj/projektnoj saradnji u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti 2012-2014. godine (Sporazum)1 , predsjednik SDP BIH uputio je 27. novembra 2012. godine Vijeću ministara set od osam različitih zakona, jedan zaključak i jedan redoslijed aktivnosti sa prijedlogom za dalje postupanje. U dopisu koji je upućen uz set zakona, naznačeno je da predloženi zakoni doprinose poboljšanju ekonomske situacije u zemlji i jačanju institucionalne efikasnosti. Nekoliko predloženih zakona izazvalo je značajnu pažnju javnosti. Reakcije javnosti u posljednjih nekoliko mjeseci posebno su bile usmjerene na predloženi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine.

  • Page Count: 11
  • Publication Year: 2013
  • Language: Bosnian