Opinion on Violating Discrimination Prohibition on Issues 23 to 25 Census Form P-1, which collects relevant facts about the BiH Census 2013. Cover Image

Mišljenje o kršenju zabrane diskriminacije pitanjima 23 do 25 popisnog obrasca P-1 kojim se prikupljaju bitne činjenice o popisu stanovništva BiH 2013. godine.
Opinion on Violating Discrimination Prohibition on Issues 23 to 25 Census Form P-1, which collects relevant facts about the BiH Census 2013.

Author(s): Edin Šarčević
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Public Law, Evaluation research, Policy, planning, forecast and speculation, Ethnic Minorities Studies
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; constitution; Constitutional Court; census; discrimination; BiH; 2013; ethnicity; ethnic minorities; census form;
Summary/Abstract: Prema mome mišljenju, pitanja iz tačaka 23, 24 i 25 popisnog obrasca P-1 ne vode do diskriminacije nekonstitutivnih naroda i nacionalnih manjima prema kriteriju razlikovanja „etnička pripadnost“, „vjerska pripadnost“ i „jezik“. Pravnotehnički je problematičan pojam „etničko/nacionalno izjašnjavanje“ zato što se netačno koriste javnopravni standardi. Pravni put za zaštitu od moguće diskriminacije je otvoren na osnovu Zakona o zabrani diskriminacije.

  • Page Count: 6
  • Publication Year: 2012
  • Language: Bosnian