Distribution of key government functions in the Federation of Bosnia and Herzegovina Cover Image

Raspodjela ključnih funkcija vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine
Distribution of key government functions in the Federation of Bosnia and Herzegovina

Author(s): Amela Kadrić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Public Law, Government/Political systems, Corruption - Transparency - Anti-Corruption
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; constitution; Constitutional Court; Supreme Court; BiH; FBiH; judiciary; independence; bias; government; functions distribution;
Summary/Abstract: Nesumnjivo je da je pitanje distribucije ključnih funkcija na nivou Federacije vrlo složeno pitanje koje podrazumijeva puno više od obične podjele funkcija između predstavnika različitih naroda. Složenost ovog pitanja, a samim tim i potreba njegovog rješavanja, ne proizlazi samo iz opće potrebe da se ključne funkcije distribuiraju u skladu sa političkom voljom aktualne vlasti, koja se mijenja svake četiri godine, ili u skladu sa pripadnošću jedne funkcije konkretnom narodu, već iz niza pitanja nepolitičke prirode, od kojih je od izuzetnog značaja povjerenje građana u sve grane vlasti. Prilikom distribucije ključnih funkcija, osim konstitutivnosti nosilaca ključnih funkcija, mora se uzeti u obzir koliko kvalitetno će osobe koje predstavljaju ključne funkcije raditi svoj posao. Prilikom podjele ključnih funkcija potrebno je voditi računa o odredbama Ustava FBiH i odredbama zakona koji predviđaju posebne uvjete za pojedine od ovih funkcija. Ukoliko odredbe Ustava i zakona nisu kompatibilne, to je znak da je vrijeme za promjene njihovih odredbi. U aktuelnoj situaciji važno je da se na osnovu uvjeta koji su postavljeni za distribuciju ključnih funkcija dobije maksimum koji će doprinijeti poštivanju prava svih konstitutivnih naroda i ostalih. Međutim, jako je važno da nosioci ključnih funkcija budu također i profesionalci, stručnjaci, koji će kvalitetno obavljati posao. Distribucija ključnih funkcija ne bi smjela više pogodovati političkim, od zahtjeva efikasnosti, stručnosti i kvalitete. Nezavisnost i nepristrasnost pravosuđa trebali bi imati prednost pred političkom voljom zakonodavne i izvršne vlasti, posebno ako se ima na umu da se pravosuđe u našoj zemlji skoro svakodnevno bori s pokušajima utjecaja na njegovu nezavisnost. Zbog toga predložena rješenja mogu biti dobra polazna osnova za razmišljanje o mogućim izmjenama zakona i Ustava i pravcima prema kojima bi te izmjene mogle ići.

  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2012
  • Language: Bosnian