Proposal to amend the Law on the Government of the Federation BiH Cover Image

Prijedlog za izmjenu i dopunu Zakona o Vladi Federacije BiH
Proposal to amend the Law on the Government of the Federation BiH

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Public Law, Government/Political systems, Policy, planning, forecast and speculation, EU-Legislation
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; constitution; Constitutional Court; Law on government; government; BiH; FBiH; EU; EU legislation;
Summary/Abstract: Aktuelni saziv Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) je svoj mandat proveo u situaciji permanentne ustavne krize. Sam izbor Vlade bio je predmet ustavnog spora koji nije razriješen ni četiri godine nakon što je klub delegata hrvatskog naroda u Parlamentu FBiH podnio zahtjev za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Rekompozicija parlamentarne većine u ljeto 2012. godine kao i neuspjeli pokušaj razrješenja predsjednika FBiH razotkrili su sve slabosti ustavnog sistema u FBiH. Kriza je kulminirala u januaru 2014. godine kada je Predsjednik FBiH razriješio ministra finansija FBiH, na osnovu ostavke koju je ovaj, kao i drugi ministri u Vladi FBiH podnio u ljeto 2012. godine. Vlada FBiH zaključila je da zbog ovakve odluke predsjednika FBiH ne postoji pravni osnov za isplate budžetskim korisnicima, kao ni isplatu duga prema Međunarodnom monetarnom fondu, jer odluke na osnovu kojih se ove isplate vrše ne može da potpiše niko osim federalnog ministra finansija. Zbog toga je premijer Vlade FBiH od Ustavnog suda zatražio donošenje privremene mjere na osnovu koje se razriješeni federalni minister finansija ovlašćuje da obavlja funkciju federalnog ministra finansija do konačne odluke Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine o rješavanju spora između premijera Federacije Bosne i Hercegovine i federalnog ministra finansija, sa predsjednikom Federacije Bosne i Hercegovine. Činjenica je da je sve do donošenja privremene mjere Ustavnog suda FBiH bila finansijski paralizovana. Isplata plaća, penzija i svih drugih budžetskih obaveza je zaustavljena. Također, došle su u pitanje i obaveze koje ne samo Federacija BiH, već i Bosna i Hercegovina u cjelini ima prema Međunarodnom monetarnom fondu, budući da je federalni ministar finansija jedan od supotpisnika pisma namjere koje se upućuje ovoj međunarodnoj finansijskoj instituciji. To je stvorilo veliku nesigurnost u smislu održavanja funkcija Vlade. U ovakvoj situaciji je opravdano iznalaženje rješenja koje osigurava da se pravna sigurnost i efikasno funkcionisanje izvršne vlasti i javne uprave u FBiH uobliči u skladu sa principom pravne države. Konkretan povod je jedan aspekat ustavne krize, naime politička konstelacija u kojoj je federalni ministar spriječen da obavlja svoju dužnost zato što je razriješen, ili nije u mogućnosti da je obavlja iz drugih razloga. U situaciji odsutnosti široke parlamentarne većine rekompozicija vlasti je u području važenja Ustava FBiH izuzetno složena. Kako je politički prostor u kojem važi Ustav FBiH krajnje fragmentiran izvjesno je da će se u budućnosti formirati slične ili analogne situacije. U njima će tumačenje ustavnih i zakonskih normi predstavljati političku praksu koja računa sa blokadama sistema i političkim pritiskom. Posljedica će svaki put biti visok stepen pravne nesigurnosti i ustavni vakum u kojem se ne može donijeti konačna odluka. Ovaj prijedlog se rukovodi ustavnim rješenjem za situacije u kojima dolazi do smjene ministra ili drugog rukovodioca organa javne uprave, ili u kojoj je on onemogućen ili nesposoban da obavlja svoju dužnost. Analogno rješenje koje je Vlada Federacije BiH uputila u parlamentarnu proceduru početkom trećeg mjeseca i koje je u međuvremenu usvojeno nije potpuno i ne odgovara ustavnim rješenjima zato što se odnosi samo na situaciju u kojoj je federalni ministar finansija spriječen da vrši dužnost i to samo u dijelu koji se odnosi na izvršavanje budžeta u 2014. godini. Pri tom se mora imati u vidu da nisu naišli na jednoglasnu političku podršku pokušaji za unapređenje ustavnog sistem FBiH sveobuhvatnom reformom kakva je inicijativa za izmjenu Ustava koju je inicirala i finansirala ambasada Sjedinjenih Američkih Država. Ovaj prijedlog bi svojim sadržajem morao biti u interesu svih političkih opcija u FBiH. On ima izglede na konsenzus budući da se radi o prijedlogu koji je pravno-tehnički na terenu neutralnih procedura i služi isključivo popunjavanju jedne ustavne praznine koja je upravo dovela u pitanje funkcionisanje izvršne vlasti i javne uprave u FBiH.

  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2014
  • Language: Bosnian