Appraisal of Judges in BiH Cover Image

Ocjenjivanje sudija u BiH
Appraisal of Judges in BiH

Author(s): Sana Čengić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Geography, Regional studies, Public Law
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; judiciary; judges; appraisal; evaluation; criterion; appraisal procedure; region; VSTV; HJPC; BiH;
Summary/Abstract: Analiza Kriterija za ocjenjivanje rada sudija, uključujući i njihovu valjanost kao osnova za procjenu stručnosti sudija u proceduri njihovog napredovanja, zahtijeva određeni period primjene. Može se očekivati da će značaj koji je dat ocjeni rada u postupku imenovanja, u kojem se trenutno razvija sistem napredovanja na temelju zasluga odnosno radnih rezultata, dovesti do zaključka da su za stvaranje stvarne procjene stručnih sposobnosti i radnih učinaka sudije potrebni sveobuhvatniji kriteriji i postupak ocjenjivanja. Uspostavljanje takvih kriterija uvjetovalo bi i preispitivanje sadašnjih zakonskih rješenja, posebno u odnosu na ovlaštenja za donošenje odluka koja su trenutno data predsjedniku suda, te procjenu da li je takav proces primjerenije povjeriti kolegijalnom organu - formiranjem posebnih komisija za ocjenjivanje. U istom kontekstu dodatno je izražena manjkavost normativnog okvira, koji ne propisuje obavezu ocjenjivanja za sve sudije u BiH. Nedostatak ocjene rada sudija nameće njihovo testiranja čime se nužno stavljaju u isti položaj kao kandidati koji apliciraju prvi put za imenovanje u pravosuđu, a istovremeno se tretiraju drugačije od ostalih kolega sudija. Stoga su suštinska poboljšanja uspostavljenog procesa ocjenjivanja moguća, prije svega, stvaranjem adekvatnijeg zakonskog osnova, čija će rješenja biti opredijeljena pravcima razvoja pravosuđa u cjelini od praćenja i procjene funkcionisanja sudskog sistema, jačanja odgovornosti, razvoja sudijske karijere, obuke i pristupa pravosudnim funkcijama. Regulisanje ove oblasti kroz Zakon o VSTV-u BiH bio bi optimalan pristup koji omogućava ocjenjivanja sudija pod jednakim uslovima, propisujući osnovna pravila i parametre ocjenjivanja, definišući svrhu ovog postupka.

  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2014
  • Language: Bosnian