Parking Control and Punishment - Municipal Engineering? Cover Image

Nadzor parkiranja i kažnjavanje – komunalna djelatnost?
Parking Control and Punishment - Municipal Engineering?

Author(s): Blaženka Vojnović
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Public Law, Evaluation research
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; legislation; parking; parking ticket; municipal engineering;
Summary/Abstract: U Jajcu je nedavno stupila na snagu nova Odluka o javnim parkiralištima. Ona je zamijenila sve prethodno donesene općinske odluke koje su uređivale ovu oblast. Nova Odluka sa sobom je donijela strožu kontrolu naplate parkinga, ali i produljenje vremena u kojem će se parking naplaćivati, pa je umjesto do 16 sati, plaćanje parkinga postalo obaveza do 21 sat. Primjena nove odluke je praktično počela odmah. Sankcioniranje vozača bez kupljene parkirališne karte je uslijedilo istog dana. Građani su najviše negodovali zbog „kazni“ koje bi ih dočekale na automobilima iza 16 sati, posebice zbog činjenice što im nije ostavljena mogućnost prilagodbe na novi sistem, odnosno termin naplate. Ovdje mahom mislim na osobe koje su svakodnevni korisnici javnih parkirališta i koji su ih uredno plaćali. Kaznu je, kao dopunsku kartu u iznosu od 40 KM (konvertibilnih maraka) izdavalo i ovjeravalo JKP „Čistoća i zelenilo“ Jajce. Ona bi se morala platiti ukoliko se parkira automobil bez kupljene parkirališne karte, odnosno ukoliko se prekorači vrijeme označeno na kupljenoj karti. Vlasnicima automobila je ostavljena mogućnosti za „uštedu“ polovice novca ukoliko bi kartu platili isti dan, a u suprotnom: „Ukoliko vlasnik vozila u ostavljenom roku ne plati dopunsku kartu, JKP „Čistoća i zelenilo“ d.o.o Jajce će pristupiti postupku prinudne naplate, uključiv i zateznu kamatu, a uporedo s tim će pokrenuti prekršajni postupak na osnovu člana 20, 21 i 22 Odluke o javnim parkiralištima (Službene novine općine Jajce broj 2/152)“. Ekspresnu primjenu nove odluke, Općinska vlast je opravdavala obavještenjem koje je pušteno putem lokalnog radija (javnog medija upitne slušanosti uzrokovane neinovativnim programskim sadržajem kao posljedicom autocenzure i direktnim utjecajem politike, op. a), a zaposleni djelatnici komunalnog poduzeća su se preko noći transformirali u likove iz najmračnijih distopijskih uradaka. Znakovito je, međutim, da do 15. kolovoza Općina Jajce nije dodijelila nikakav ugovor JKP „Čistoći i zelenilo“ Jajce kako bi se definirala prava i obveze Općine Jajce, odnosno ovog komunalnog poduzeća kao novog „upravitelja parkiralištima“. Osim toga, u trenutku pisanja ovog rada, općinski načelnik Edin Hozan je potpisnik prijedloga nove „Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima općine Jajce“ zbog „niza uočenih slabosti“, iako se kažnjavanje građana na osnovu prethodne odluke odvija već nekoliko mjeseci. Nesporno je da ono što koristimo trebamo i platiti, u ovom slučaju to je korištenje javne površine pretvorene u parkiralište (mada Srednjobosanski kanton uopće nema Zakon o privremenom korištenu javnih površina, op. a) međutim, vrsta i visina sankcija (ukoliko se to ne učini) morala bi biti precizirana u nekom od važećih zakona. Ovo je važno naglasiti prvenstveno zbog činjenice, a o tome će u nastavku biti riječi, da se parkiranje, odnosno sankcije u svezi s parkiranjem, spominju isključivo u zakonima iz oblasti sigurnosti prometa na cestama. U ovom radu ću ukazati na relevantne nedorečenosti zakona u BiH po pitanju naplate parkiranja od strane komunalnih poduzeća i praksu po kojoj se, zbog slobodne i proizvoljne interpretacije dijelova zakona, omogućilo komunalnim poduzećima proširenje vlastitih nadležnosti. Da ovo nije tema lokalnog karaktera, potvrđuju i rasprave koje su se u susjednim zemljama, prvenstveno Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori, vodile po ovom pitanju. To se osobito odnosi na izdavanje kazni u vidu doplatne ili dnevne karte u višestruko većem iznosu nego što je cijena parkinga po satu. Ustavni sudovi ovih zemalja su proglasili neustavnim odredbe pravilnika o organizaciji i načinu naplate parkiranja u nekoliko svojih gradova koje su se odnosile na kazne za parkiranje na označenom parkirnom mjestu. No, za parking koncesionare to je samo značilo da moraju biti oprezniji i zaobići zakonske odredbe tako što će „kazne“ preimenovati u „dnevne“, odnosno „doplatne“ karte.

  • Page Count: 10
  • Publication Year: 2016
  • Language: Bosnian