Ethnicization of politics (former Yugoslavia: from national-communism to "national-socialism") Cover Image

Etnizacija politike (bivša Jugoslavija: od nacional-komunizma do „nacional-socijalizma“)
Ethnicization of politics (former Yugoslavia: from national-communism to "national-socialism")

Author(s): Paul Parin
Subject(s): Politics, Public Law, Recent History (1900 till today), History of Communism, Inter-Ethnic Relations, Sociology of Politics, Identity of Collectives
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; politics; ethnicization; ethnicity; political systems; Yugoslavia; Communism; Socialism;
Summary/Abstract: Moja je namjera da istražim jednu ovovremenu pojavu koju sam imenovao „etnizacijom socijalnog“ ili „etnizacijom politike“. Pod ovim se razumijeva da se na unutrašnjoj politici i politici vođenja rata pojedinih postkomunističkih država - ali ne samo njih – može očitati pod kojim uvjetima i kako se razvija fašistička ideologija i realpolitika, onakve kakve ih poznajemo iz historije italijanskog fašizma i njemačkog nacionalsocijalizma. Ja ću govoriti samo o režimu Slobodana Miloševića u Srbiji, odnosno, u ostatku Jugoslavije - Srbiji i Crnoj Gori - premda i onaj u Hrvatskoj pod vođstvom generala Franje Tuđmana ukazuje na analogan razvoj. Predstavljanje dva različita historijska toka bi bilo previše za jedno večernje izlaganje.

  • Page Count: 13
  • Publication Year: 2017
  • Language: Bosnian