Selection and mandate of judges of the Republika Srpska Constitutional Court Cover Image

Izbor i mandat sudija Ustavnog suda Republike Srpske
Selection and mandate of judges of the Republika Srpska Constitutional Court

Author(s): Marko Rajčević
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Public Law
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; constitution; Constitutional court; RS; judges; mandate; selection; requirements; procedure;
Summary/Abstract: Nakon izloženog da se zaključiti da su način izbora i dužina mandata dovoljna garancija nezavisne pozicije sudija i Ustavnog suda Republike Srpske. Iako ne postoji idealan model odabira ustavnih sudija, smatram da je, principijelno gledano, model koji se primjenjuje u Republici Srpskoj adekvatan potrebi da se izaberu najkvalitetniji kandidati za te važne funkcije. Ovo zato što je u dovoljnoj mjeri zastupljen uticaj struke kroz djelovanje VSTS kao politički nezavisnog organa, ali i osigurano učešće izvršne i zakonodavne vlasti kao političkih faktora procedure izbora, što joj obezbjeđuje neophodan demokratski legitimitet. Kada se ovome doda i stalnost sudijske funkcije, može se tvrditi da su tako stvoreni osnovni preduslovi objektivnog obavljanja poslova iz nadležnosti Ustavnog suda Republike Srpske.

  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2012
  • Language: Serbian