Challenges in the process of recruitment of civil servants in BiH institutions Cover Image

Izazovi u postupku zapošljavanja državnih službenika u institucijama BiH
Challenges in the process of recruitment of civil servants in BiH institutions

Author(s): Niko Grubešić
Subject(s): Public Administration, Public Law, Labor relations, Evaluation research, Corruption - Transparency - Anti-Corruption
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; BiH; institutions; employment; civil servants; challenges; european standards; practices; ethnicity; improvement;
Summary/Abstract: Kvaliteta rada državne službe je najuže povezana sa kvalitetom državnih službenika koji u njoj rade. Da bi se osiguralo zapošljavanje kvalitetnih kadrova u državnu službu, potreban je kvalitetan sustav privlačenja, izbora i imenovanja kandidata za rad u državnoj službi, uključujući i njegovu dosljednu provedbu. Ova pitanja dobivaju još veći značaj u vrijeme ekonomske krize, kada su mogućnosti zapošljavanja u privatnom sektoru sve manje, a državna služba pod dodatnim pritiskom za zapošljavanje, pogotovo onih kandidata koji imaju političku ili drugu potporu. Najvažniji kvalitativni iskorak u zapošljavanju državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine (institucije BiH) načinjen je 2002. godine donošenjem Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, te osnivanjem Agencije za državnu službu BiH i Odbora državne službe za žalbe. U ovom radu istraženi su najvažniji izazovi kod zapošljavanja državnih službenika u institucijama BiH. Prije samog utvrđivanja najznačajnijih izazova kod zapošljavanja državnih službenika u institucijama BiH, istraženi su europski standardi i prakse zapošljavanja državnih službenika, kao i zakonom i podzakonskim aktima propisani postupak zapošljavanja državnih službenika u institucijama BiH. Rad ima za cilj da, na osnovu rezultata analize i utvrđenih izazova, predloži mjere za poboljšanje postupka zapošljavanja državnih službenika u institucijama BiH. Rezultati istraživanja u ovom radu su predstavljeni u četiri povezana dijela. U uvodnom dijelu je opisan problem istraživanja, zatim cilj, metode i struktura rada. U drugom dijelu rada je analizirano stanje. Ovaj dio sadrži dva podnaslova: europski standardi i dobre prakse zapošljavanja državnih službenika i postupak zapošljavanja državnih službenika u institucijama BiH. U trećem dijelu rada opisane su prakse i utvrđeni najvažniji izazovi kod zapošljavanja državnih službenika u institucijama BiH. U četvrtom dijelu su, na osnovu rezultata i spoznaja do kojih se došlo u ovom istraživanju, predložene mjere za poboljšanje postupka zapošljavanja državnih službenika u institucijama BiH.

  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2015
  • Language: Croatian