Religion as an elective obligation of every student in Canton Sarajevo Cover Image

Vjeronauk/vjeronauka kao izborna obaveza svakog učenika u Kantonu Sarajevo
Religion as an elective obligation of every student in Canton Sarajevo

Author(s): Benjamin Hedžić
Subject(s): Education, Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Human Rights and Humanitarian Law, Public Law, Theology and Religion, State/Government and Education
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; education; religious education; BiH; Canton Sarajevo;
Summary/Abstract: Iako zasigurno postoje mnogi argumenti koji idu u prilog ukidanja predmeta Vjeronauka ili barem njegovog dislociranja iz obaveznih u fakultativne predmete, rezultati postignuti u okvirima izučavanja ovog predmeta kod učenika i izuzetna aktivnost nastavnog kadra opravdava njegovu postojanost. Na nivou Kantona Sarajevo dokimološki gledano prosječna ocjena koju su učenici postigli u protekloj školskoj godini izuzetno je visoka. Ovako visoka procjena učeničkog znanja trebala bi da nam ukazuje ukoliko je ocjenjivanje bilo objektivno, da su učenici iz oblasti ovog predmeta postigli visok nivo usvojenog znanja, kompetencija i vještina. Pored toga ne treba zanemariti ni činjenicu da su vjerske zajednice u BiH itekako zainteresirane ne samo za vjersko podučavanje u okvirima vjerskih zajednica, nego i za oblast vjerskog podučavanja u školskom sistemu. Ovakav pristup dovodi do značajnog ulaganja u edukaciju vjeroučitelja, nastavnih pomagala i sredstava, kao i u oblast vannastavnih aktivnosti, poput projekata, takmičenja i zabavno-revijalnih nastupa. Sve te aktivnosti svakako utječu na prestiž, položaj i strukturu predmeta, a učenicima su nedvojbeno ekstrinzična motivacija za pohađanje ovog predmeta, što se da nedvojbeno već na prvi pogled zaključiti.

  • Page Count: 5
  • Publication Year: 2017
  • Language: Bosnian