Germany in the Russia-Ukraine Conflict: Political or Humanitarian Mission? Cover Image

Niemcy w konflikcie rosyjsko-ukraińskim: misja polityczna czy humanitarna?
Germany in the Russia-Ukraine Conflict: Political or Humanitarian Mission?

Author(s): Anna Kwiatkowska-Drożdż, Kamil Frymark
Subject(s): Government/Political systems, Security and defense, Military policy, Geopolitics
Published by: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: Russia-Ukraine conflict; Germany; humanitarian policy;
Summary/Abstract: Od początku konfliktu rosyjsko-ukraińskiego można zaobserwować w Niemczech nasilenie głębokich przemian w myśleniu o Rosji, jej elicie politycznej i polityce zagranicznej. Zaufanie większości niemieckich polityków do dawnego strategicznego partnera znikło. Jednocześnie Niemcy w szczególny sposób zaangażowali się w proces rozwiązywania konfliktu, czego wyrazem były intensywne działania dyplomatyczne. Gdy one zawiodły, kanclerz Angela Merkel nie wahała się przeforsować wprowadzenia i utrzymania sankcji gospodarczych. Jednocześnie jednak ewolucja w myśleniu o Rosji nie przełożyła się na zmianę dwóch podstawowych założeń niemieckiego podejścia do rozwiązania konfliktu. Po pierwsze, Niemcy wyznają zasadę „strategicznej cierpliwości” w polityce wobec agresji rosyjskiej, po drugie są przekonani, że Europa jest skazana na współpracę z Federacją Rosyjską, a dobrobyt i bezpieczeństwo kontynentu możliwe są jedynie w kooperacji z Rosją, a nie przeciwko niej lub bez niej. W związku z tym w najbliższym czasie nie należy liczyć się z radykalną zmianą dotychczasowej polityki Niemiec. Skłania to do stawiania pytań nie tylko o skuteczność doraźnych działań Berlina, ale szerzej, o zdolność Niemiec do wynegocjowania realnych, politycznych rozwiązań konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, wykraczających poza doprowadzenie do (kolejnego) zawieszenia broni. Porozumienia z Mińska z 12 lutego są raczej sukcesem na miarę misji humanitarnej, dającej nadzieję na ograniczenie ofiar, ale polityczna misja kanclerz Merkel i ministra Steinmeiera, mająca na celu „zabezpieczenie europejskiego ładu bezpieczeństwa”[1] zakończyła się na razie poczuciem bezradności i frustracji dominujących ostatnio w polityce RFN wobec Rosji[2].

  • Page Count: 6
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish