88 INFORMATION BULLETIN
  • Price 4.00 €

88 BIULETYN INFORMACYJNY "Solidarność za granicą"
88 INFORMATION BULLETIN "Solidarity abroad"

Contributor(s): Jerzy Milewski (Editor)
Subject(s): History of Communism, Post-Communist Transformation
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Summary/Abstract: among others: * Dlaczego bojkotujemy wybory * Nie muszę obawiać się o przyszłość

  • Page Count: 16
  • Publication Year: 1984
  • Language: Polish