50 INFORMATION BULLETIN
  • Price 4.00 €

50 BIULETYN INFORMACYJNY "Solidarność za granicą"
50 INFORMATION BULLETIN "Solidarity abroad"

Author(s): Jacek Kuroń
Contributor(s): Jerzy Milewski (Editor)
Subject(s): History of Communism, Post-Communist Transformation
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Summary/Abstract: among others: *Program KOS-u po pół roku *Umiarkowanie radykalnych i radykalizmumiarkowanych *Skok w normalizację

  • Page Count: 16
  • Publication Year: 1983
  • Language: Polish