84 INFORMATION BULLETIN
  • Price 4.00 €

84 BIULETYN INFORMACYJNY "Solidarność za granicą"
84 INFORMATION BULLETIN "Solidarity abroad"

Contributor(s): Jerzy Milewski (Editor)
Subject(s): History of Communism, Post-Communist Transformation
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Summary/Abstract: among others: * WRONIE ZWIĄZKI. Czy bojkot przetrwa mimo przywilejów? * W ZAKŁADACH PRACY. Ludzie nie rwą się dospektakularnych akcji

  • Page Count: 16
  • Publication Year: 1984
  • Language: Polish