INFORMATION BULLETIN
  • Price 4.00 €

BIULETYN INFORMACYJNY "Solidarność za granicą" - 58
INFORMATION BULLETIN "Solidarity abroad" - 58

Author(s): Jerzy Milewski
Subject(s): History of Communism, Post-Communist Transformation
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Summary/Abstract: among others: * trzeba przekonać społeczeństwo * działanie ważniejszeniż programy

  • Page Count: 16
  • Publication Year: 1983
  • Language: Polish