52 INFORMATION BULLETIN
  • Price 4.00 €

52 BIULETYN INFORMACYJNY "Solidarność za granicą"
52 INFORMATION BULLETIN "Solidarity abroad"

Author(s): Dawid Warszawski, Jerzy Milewski
Subject(s): History of Communism, Post-Communist Transformation
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Summary/Abstract: among others: * idea niepodległego społeczeństwa * teraz po prostu nie wiem

  • Page Count: 16
  • Publication Year: 1983
  • Language: Polish