№002: The challenge of Middle East Peace before the EU‐US Lisbon Summit Cover Image

№002: The challenge of Middle East Peace before the EU‐US Lisbon Summit
№002: The challenge of Middle East Peace before the EU‐US Lisbon Summit

Author(s): Patrycja Sasnal
Subject(s): Governance, Security and defense, Military policy, Geopolitics
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: EU‐US Lisbon Summit; Middle East; peace
Summary/Abstract: PISM Policy Paper – przygotowany we współpracy z Centrum Stosunków Transatlantyckich przy Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS) na Johns Hopkins University w Waszyngtonie – omawia stan bliskowschodniego procesu pokojowego w przededniu szczytu UE-USA w Lizbonie. Autorka, Patrycja Sasnal (analityk PISM oraz Visiting Scholar w SAIS), dowodzi pilnej potrzeby bardziej spójnej polityki UE wobec Bliskiego Wschodu, polegającej na aktywnym zaangażowaniu Wysokiej Przedstawiciel UE ds. Stosunków Zewnętrznych oraz Polityki Bezpieczeństwa, a także wsparciu wszystkich państw członkowskich. Sprawując Prezydencję w Radzie UE w drugiej połowie 2011 r., Polska może przyczynić się do wypracowania konsensu w podejściu państw UE do procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie dzięki łagodzeniu napięć między Francją a Niemcami i pobudzając współpracę transatlantycką. Efektem byłoby wzmocnienie zarówno polskiej, jak i unijnej pozycji międzynarodowej.

  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2010
  • Language: English