№016: Palestinian UN Vote and Triple-faced EU Policies Cover Image

№016: Palestinian UN Vote and Triple-faced EU Policies
№016: Palestinian UN Vote and Triple-faced EU Policies

Author(s): Patrycja Sasnal, Daniel Levy
Subject(s): Security and defense, Military policy
Published by: PISM Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: Middle East;Palestine;
Summary/Abstract: Debata wokół uznania państwa palestyńskiego przez ONZ po raz kolejny ukazała głębokie podziały wewnątrz Unii Europejskiej, jej słabość i marginalne znaczenie problemu uznania Palestyny w obliczu kryzysu strefy euro. W niniejszym studium Patrycja Sasnal bada możliwości, jakie Palestyńczycy mają do dyspozycji w ONZ, i argumentuje, że UE nadal może zachować twarz, jeśli gremialnie wstrzyma się od głosu lub zagłosuje „za” w zależności od sformułowania treści rezolucji. Następnie Daniel Levy uzasadnia, dlaczego głosowanie na „tak” może przyczynić się do postępów w procesie pokojowym. Najpilniejszym celem pozostaje niedopuszczenie do ponownego wybuchu przemocy pomiędzy zwaśnionymi stronami na gwałtownie zmieniającym się Bliskim Wschodzie.

  • Page Count: 11
  • Publication Year: 2011
  • Language: English