Report on the State of - Education in 2014. Exterior exams in the educational policy and practice Cover Image

Raport o stanie edukacji 2014. Egzaminy zewnętrzne w polityce i praktyce edukacyjnej
Report on the State of - Education in 2014. Exterior exams in the educational policy and practice

Contributor(s): Roman Dolata (Editor), Michał Sitek (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Education, Preschool education, School education, Vocational Education, Adult Education, Higher Education , History of Education, Educational Psychology, State/Government and Education, Inclusive Education / Inclusion, Sociology of Education
Published by: Instytut Badań Edukacyjnych
Keywords: education; education in Poland; knowledge; society
Summary/Abstract: W dyskusjach o edukacji coraz częściej mówi się o jakości i coraz ważniejszą rolę odgrywają różne sposoby jej mierzenia. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu porównania systemów oświatowych ograniczały się do zestawiania odsetków absolwentów kończących poszczególne etapy edukacji czy wskaźników upowszechnienia edukacji, np. w przedszkolach czy w szkolnictwie wyższym. W nadzorze nad szkołami dominował model tradycyjnej, hierarchicznej kontroli, polegającej na sprawdzaniu, czy przestrzegane są przepisy i inne zewnętrznie zdefiniowane normy. W ostatnich dekadach zwiększyły się oczekiwania stawiane przed edukacją. W większym stopniu zaczęto też postrzegać edukację przez pryzmat poziomu wiedzy i umiejętności absolwentów. W nadzorze nad szkołami zaczęto zwracać uwagę nie tylko na procesy, ale też i efekty, w tym zwłaszcza efekty uczenia się. Międzynarodowe badania osiągnięć edukacyjnych pokazały problem zróżnicowania poziomu umiejętności uczniów, w tym istnienia sporej grupy uczniów, którzy kończą szkoły z zasobem umiejętności nieodpowiadającym wyzwaniom współczesnego społeczeństwa i potrzebom rynku pracy.

  • Page Count: 264
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish