INEQUALITIES OF CIVIC EDUCATION OUTCOMES:COMPARATIVE PERSPECTIVE Cover Image
  • Price 4.50 €

Nierówności edukacyjne - wnioski z międzynarodowych badań nad kształceniem obywatelskim
INEQUALITIES OF CIVIC EDUCATION OUTCOMES:COMPARATIVE PERSPECTIVE

Author(s): Roman Dolata
Subject(s): Education
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: nierówności edukacyjne; cechy systemów szkolnych; wyniki badań

Summary/Abstract: Na podsatwie danych z międzyanrodowych badań edukacji obywatelskiej (CivEd Study IEA, populacja czternastolatków) oróbuje się w artykule odpowiedzieć na pytania: Jaki jest poziom nierówności edukacyjnych (rozumianych jako korelacja między SES rodziny ucznia a jego osiągnięciami szkolnymi) w różnych systemach szkolnych w obszarze edukacji obywatelskiej? Jakie cechy systemów szkolnych determinują poziom tych nierówności? Wśród 28 krajów najniższy poziom nierówności stwierdzono w Hongkongu, najwyższy w Chile. Podpobnie jak w innych badaniach wysoki poziom nierówności obserwujemy w takich krajach jak Anglia, USA i Niemcy, natomiast relatywnie niski w Finlandii i Norwegii. W Polsce poziom nierówności jest ponad przeciętny, na poziomie takich krajów jak Czechy czy Słowienia. Wśród przeanalizowanych cech systemów szkolnych takich jak: parametry rozkładu wskaźników osiągnięć szkolnych, efekt międzyszkolnego zróżnicowania efektów kształcenia oraz efekt segregacji szkolnych ze względu SES, najważniejszym pozytywnym predykatorem poziomu nierówności okazała się ta ostatnia. Optymistyczne jest, że nie ma znaczącego związku między średnią osiągnięc szkolnych a poziomem nierówności.

  • Issue Year: 192/2003
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 261-273
  • Page Count: 13
  • Language: Polish