Exposé on the Political, Ideological, Cultural and Educational Formation of the New Man, conscious builder and devotee of multilaterally developed socialist society and of communism in Romania Cover Image
  • Offer for Individuals Only 6.00 €

EXPUNERE cu privire la activitatea politico-ideologică şi cultural-educativă de formare a omului nou, constructor conştient şi devotat al societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi al comunismului în România
Exposé on the Political, Ideological, Cultural and Educational Formation of the New Man, conscious builder and devotee of multilaterally developed socialist society and of communism in Romania

Author(s): Nicolae Ceaușescu
Subject(s): History of Communism
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Summary/Abstract: full title: EXPUNERE cu privire la activitatea politico-ideologică şi cultural-educativă de formare a omului nou, constructor conştient şi devotat al societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi al comunismului în România, prezentată la Congresul educaţiei politice şi al culturii socialiste 2 iunie 1976CUVlNTARE la încheierea lucrărilor Congresului 4 iunie 1976 Expose on the Political, ideological, cultural and educational formation of the new man, creator of consdciousness and devotee of multilaterally developed socialist society and of communism in Romania. Presented at the Congress of Political Education and Socialist Culture on June 2, 1976. Speech delivered at the the conclusion of the Congress, June 4, 1976

  • Page Count: 128
  • Publication Year: 1976
  • Language: Romanian