REPORT on the Implementation of Decisions of the 11th Congress, the Romanian Communist Party Program and future tasks. Delivered to the National Conference of P.C.R. Dec. 7, 1977. Speech on the Completion of the work of the National Conference Cover Image
  • Offer for Individuals Only 6.00 €

RAPORT cu privire la realizarea hotărârilor Congresului al XI-lea, a Programului Partidului Comunist Român şi la sarcinile de viitor , prezentat la Conferinţa Naţională a P.C.R. 7 Dec 1977 CUVÎNTARE de închidere a lucrărilor Conferinţei Naţionale
REPORT on the Implementation of Decisions of the 11th Congress, the Romanian Communist Party Program and future tasks. Delivered to the National Conference of P.C.R. Dec. 7, 1977. Speech on the Completion of the work of the National Conference

Author(s): Nicolae Ceaușescu
Subject(s): History, History of Communism
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Keywords: Romanian Communist Party;

  • Page Count: 114
  • Publication Year: 1977
  • Language: Romanian