Femicide - Bulletin of the Atlantic Initiative Cover Image

Femicid - Bilten Atlantske inicijative
Femicide - Bulletin of the Atlantic Initiative

Author(s): Majda Halilović, Kosana Baker, Vida Vilić, Adnan Kadribašić, Indira H. Nović
Subject(s): Gender Studies, Criminology, Studies in violence and power, Victimology
Published by: Atlantska inicijativa: Udruženje za promicanje euroatlantskih integracija BiH
Keywords: BiH; Serbia; femicide; violence;
Summary/Abstract: I ako se o nasilju nad ženama i seksualnom nasilju sve više istražuje, piše i raspravlja u sociološkoj, kriminološkoj i pravnoj literaturi, femicid kao rodno utemeljeno ubistvo žena je u velikoj mjeri marginalizan u javnom diskursu u Bosni i Hercegovini, ali i u prentivnim aktivnostima. Diskusije o femicidu su uglavnom rezervirane za međunarodna istraživanja te rad nevladinih organizacija koje se bave nasiljem nad ženama, ali rjeđe za akademske ili medijske diskusije. Situacija u BiH podsjeća na ovu koju opisuje Weil za europski kontekst općenito, odnosno moglo bi se reći da smo još uvijek u situaciji da je femicid nevidljiv iako postoji velika potreba da se učini što vidljivijim: “Iako se femicid u prošlosti nije u potpunosti ignorirao, do sada je oznaka imala različita rodno neutralna ili čak muško-centrirana značenja, kao što su 'smrtonosna ubistva žena', 'ubistvo žena', 'viktimizacija ženskog ubistva' ili čak 'ubistvo iz nehata'. U međuvremenu, srodne teme, kao što su nasilje u porodici i nasilje od intimnog partnera, proučavane su bez obzira na femicid sam po sebi. Tako je femicid uvršten u kategoriju 'ubistva', dok su se specifični oblici femicida nazivali 'ubojstvom iz časti', 'ubojstvom supruge' ili 'uksoricidom'. Sve dok se femicid smatrao ekstremnim oblikom nasilja u porodici, posebne rodno povezane karakteristike ovog društvenog, rodnog fenomena bile su zamagljene. Femicid je bio 'nevidljiv' i morao se učiniti 'vidljivim'.”

  • Page Count: 40
  • Publication Year: 2022
  • Language: Bosnian
Toggle Accessibility Mode