NATIONAL MECHANISMS FOR GENDER EQUALITY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Cover Image

NACIONALNI MEHANIZMI ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA U BOSNI I HERCEGOVINI
NATIONAL MECHANISMS FOR GENDER EQUALITY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

Author(s): Adnan Kadribašić
Subject(s): Politics, Gender Studies, Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Human Rights and Humanitarian Law, Civil Society
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: political participation; BiH; national mechanisms; gender equality; legal framework; public policy; strategy;
Summary/Abstract: Osnovni pristup u uspostavljanju okvira za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini baziran je na odgovoru na tri osnovna pitanja: ZAŠTO? ŠTA? i KAKO? Da bismo bolje razumjeli ZAŠTO radimo na promociji ravnopravnosti spolova potrebno je i bolje razumijevanje teorije ravnopravnosti spolova, odnosno gender koncepta i uključivanja principa ravnopravnosti spolova u programe, strategije i politike. U svrhu razumijevanja ŠTA je to osnovni mehanizam koji se primjenjuje u cilju promocije ravnopravnosti spolova neophodno je upoznati se s odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini. Te konačno, da bismo znali KAKO primjenjivati Zakon o ravnopravnosti spolova definisano je Gender akcionim planom za Bosnu i Hercegovinu, koji je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo 2006. godine. To je najvažniji strateški dokument za uključivanje principa ravnopravnosti spolova u svim oblastima javnog i privatnog života u Bosni i Hercegovini.

  • Page Range: 135-149
  • Page Count: 15
  • Publication Year: 2012
  • Language: Bosnian