A Neglected Standard in Bosnia and Herzegovina: Proactive Dimension of The Right to Access The Information Cover Image

Zanemareni standard u Bosni i Hercegovini: Proaktivna dimenzija prava na pristup informacijama
A Neglected Standard in Bosnia and Herzegovina: Proactive Dimension of The Right to Access The Information

Author(s): Nermina Voloder
Subject(s): Politics, Information Architecture, Public Administration, Corruption - Transparency - Anti-Corruption
Published by: Analitika – Centar za društvena istraživanja, sva prava pridržana
Keywords: BiH; standards; data; informatino access; right to access;
Summary/Abstract: Zakonskim okvirom o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini nije utvrđena obaveza javnih organa da samoinicijativno, i kada ne postoji konkretan zahtjev, objavljuju za javnost relevantne informacije koje posjeduju. Ovakva pravna regulativa značajno odstupa od novijih međunarodnih standarda u ovoj oblasti, koji nalažu da su javni organi dužni ne samo odgovarati na pojedinačne zahtjeve, već bi određene kategorije informacija od javnog interesa trebali objavljivati na proaktivnoj osnovi. U takvom pravnom okviru, oblast proaktivne transparentnosti nije adekvatno uređena, što se, između ostalog, ogleda u fragmentiranosti i parcijalnom reguliranju obaveze proaktivne objave informacija od javnog značaja, kao i nedostatku pravne zaštite korisnika informacija. Analiza propisa relevantnih za proaktivni segment prava na informaciju ukazuje na neophodnost zakonskog utvrđivanja minimuma standarda koji se odnose na sadržaj i kvalitet objave informacija od javnog značaja.

  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2014
  • Language: Bosnian