Open Public Data in Bosnia and Herzegovina: From Idea to Realization Cover Image

Otvoreni javni podaci u Bosni i Hercegovini: Od ideje od realizacije
Open Public Data in Bosnia and Herzegovina: From Idea to Realization

Author(s): Nermina Voloder
Subject(s): Public Administration, Public Law, Corruption - Transparency - Anti-Corruption
Published by: Analitika – Centar za društvena istraživanja, sva prava pridržana
Keywords: BiH; public data; availability; transparency;
Summary/Abstract: U Bosni i Hercegovini ne postoje politike kojima se regulira pitanje proaktivne transparentnosti i otvorenih podataka, kao ni pitanje njihove ponovne upotrebe u komercijalne i nekomercijalne svrhe. Nadležnosti za izradu politika, tehničku podršku inicijativama otvorenih podataka te za pravnu zaštitu u ovom domenu nisu jasno definirane. Također, nedostaju portali otvorenih podataka koji bi korisnicima olakšali pristup javnim podacima. Stoga, ovaj policy brief sadrži niz preporuka o tome kako unaprijediti politike i prakse u domenu otvaranja javnih podataka u BiH.

  • Page Count: 16
  • Publication Year: 2016
  • Language: Bosnian