Key Problems in Public Procurement in Bosnia and Herzegovina: Experiences of Business Entities Cover Image

Ključni problemi u javnim nabavkama u BiH: Iskustva privrednih subjekata
Key Problems in Public Procurement in Bosnia and Herzegovina: Experiences of Business Entities

Author(s): Nermina Voloder
Subject(s): Politics, Business Economy / Management, Law on Economics, Accounting - Business Administration, Commercial Law
Published by: Analitika – Centar za društvena istraživanja, sva prava pridržana
Keywords: BiH; public procurement; transparency; corruption; key problems; business entities experiences;
Summary/Abstract: Istraživanje koje je 2014. godine provela “Analitika” pokazalo je da se privredni sektor u Bosni i Hercegovini (BiH) suočava sa brojnim preprekama tokom učešća u postupcima javnih nabavki. Odgovori ispitanika ukazuju na to da se problemi javljaju u svim fazama procesa: tokom izrade tenderske dokumentacije, prikupljanja i ocjenjivanja ponuda, te u realizaciji ugovora. Većina ispitanika smatra da je korupcija prisutna u javnim nabavkama, te da je za dobijanje poslova u javnim nabavkama potrebno imati političke i lične veze. Pored toga, poslovna zajednica u velikoj mjeri nema povjerenja u sistem javnih nabavki, kao ni u mogućnost da će koruptivne radnje i neodgovorno trošenje javnih sredstava biti sankcionirani. Preovladava mišljenje da su kompanije prisiljene učestvovati u koruptivnim radnjama kako bi opstale na tržištu.

  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2015
  • Language: Bosnian