Public Institutions and The Internet: Policies and Practices in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Javne institucije i internet: politike i prakse u Bosni i Hercegovini
Public Institutions and The Internet: Policies and Practices in Bosnia and Herzegovina

Author(s): Amar Numanović, Tarik Jusić, Nevena Ršumović
Subject(s): Politics, Media studies, Information Architecture, Policy, planning, forecast and speculation, ICT Information and Communications Technologies, Corruption - Transparency - Anti-Corruption
Published by: Analitika – Centar za društvena istraživanja, sva prava pridržana
Keywords: BiH; institutions; internet; media; transparency; policies; practices;
Summary/Abstract: Zakoni o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini ne sadrže odredbe o objavljivanju javnih informacija na webu, što onemogućava razvoj proaktivne transparentnosti javnih institucija. Istovremeno, različiti sektorski zakoni i posebne politike, kao i uputstva i preporuke koje se odnose na održavanje web-stranica javnih institucija jednim dijelom obavezuju javne organe da objavljuju određene vrste informacija na webu. Tako fragmentiran pravni okvir za objavljivanje informacija na webu dovodi do neujednačenih i slabo razvijenih praksi web-prisustva i transparentnosti javnih institucija u BiH. Od ključne je važnosti unaprijediti postojeće zakone o slobodi pristupa informacijama dodavanjem odredaba o obaveznom proaktivnom objavljivanju širokog spektra informacija na web-stranicama javnih institucija, a podzakonskim aktima o izradi i održavanju službenih web-stranica objavljivanje detaljnije precizirati.

  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2014
  • Language: Bosnian