Transparency of The Judiciary in Bosnia and Herzegovina in The Processing of Corruption-Related Criminal Offenses Cover Image

Transparentnost pravosuđa u Bosni i Hercegovini u domenu procesuiranja koruptivnih krivičnih djela
Transparency of The Judiciary in Bosnia and Herzegovina in The Processing of Corruption-Related Criminal Offenses

Author(s): Erna Mačkić
Subject(s): Criminal Law, International Law, Corruption - Transparency - Anti-Corruption, Court case
Published by: Analitika – Centar za društvena istraživanja, sva prava pridržana
Keywords: BiH; judiciary; corruption crimes; prosecution; transparency;
Summary/Abstract: U postkonfliktnoj Bosni i Hercegovini jedan od ključnih problema je korupcija. Prema brojnim istraživanjima i izvještajima, koruptivne aktivnosti najviše koče našu zemlju na putu ka euroatlantskim integracijama, onemogućavaju proces reformi, a ujedno i napredak za građane. U izvještaju Evropske komisije (EK) za 2016. godinu, naprimjer, navodi se da je Bosna i Hercegovina usvojila određene zakone i akcione planove za borbu protiv korupcije, iskazala političko opredjeljenje za rješavanje ovog problema, ali da nisu uslijedili konkretni rezultati. Bosna i Hercegovina, kako se navodi u izvještaju, dostigla je određeni nivo pripremljenosti za borbu protiv korupcije. Određeni napredak postignut je usvajanjem akcionih planova na različitim nivoima vlasti, ali, kako navode iz Evropske komisije, rascjepkanost negativno utječe na njihovu efikasnu provedbu. Korupcija ostaje rasprostranjena u mnogim oblastima te i dalje predstavlja ozbiljan problem, navodi se u izvještaju Evropske komisije. Percepciju o korupciji kao ključnoj pošasti našeg društva dijele i građani. Bosna i Hercegovina se, prema Indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala , nalazi na 83. mjestu od ukupno 176 zemalja, ispod država regiona – Hrvatske, Crne Gore i Srbije. Bosna i Hercegovina je, npr., u 2016. godini dobila ocjenu 39, na skali od nula do 100, te dijeli poziciju s Albanijom. Prema podacima bosanskohercegovačke mreže nevladinih organizacija ACCOUNT3 , svake sekunde u BiH, na razne oblike podmićivanja, izgubi se 47 konvertibilnih maraka (KM). Kako navode, korupcija godišnje odnese oko 1,5 milijardi konvertibilnih maraka. Iz Transparency Internationala navode kako je najveći problem korupcija u pravosuđu, a stanje je najteže u tužilaštvima, koja osiguravaju vladavinu prava u demokratskim društvima. U Transparency Internationalu smatraju kako saniranje stanja u pravosudnom sistemu počinje većom transparentnošću.

  • Page Count: 29
  • Publication Year: 2018
  • Language: Bosnian