Significance of moral and professional criteria for appointment and advancement Cover Image

Značaj moralnih i stručnih kriterija za imenovanje i napredovanje
Significance of moral and professional criteria for appointment and advancement

Author(s): Meliha Dugalija
Subject(s): Ethics / Practical Philosophy, Public Law, Management and complex organizations, Court case
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: moral and professional criteria; appointment and advancement; judicial functions; significance;
Summary/Abstract: Na službenoj web-stranici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV), u dijelu kojim se informira javnost o imenovanju kandidata na neku od pravosudnih funkcija, može se pročitati sljedeća formulacija: „Pri donošenju Odluke o imenovanju, VSTV BiH je uzeo u obzir kriterije poput: stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata; stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri; sposobnosti da nepristrano, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obnaša dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje; odnosa sa radnim kolegama, ponašanja van posla i profesionalne nepristranosti.Pri imenovanju, VSTS BiH primjenjuje odgovarajuće ustavne odredbe kojima se uređuju jednaka prava i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih te poštuje ravnomjernu zastupljenost spolova.“ Na osnovu toga se može pretpostaviti da VSTV zahtijeva posjedovanje visoko stručnih i moralnih osobina za napredovanje i imenovanje u profesionalnoj karijeri i da u pogledu procedura raspolaže efikasnim mehanizmom koji osigurava takva imenovanja.

  • Page Count: 5
  • Publication Year: 2021
  • Language: Bosnian