Research on the perception of holders of judicial functions on the functionality of the association of judges and prosecutors in Bosnia and Herzegovina and their contribution to reform processes - key findings Cover Image

Istraživanje percepcije nosilaca pravosudnih funkcija o funkcionalnosti udruženja sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini i njihovog doprinosa u reformskim procesima - ključni nalazi
Research on the perception of holders of judicial functions on the functionality of the association of judges and prosecutors in Bosnia and Herzegovina and their contribution to reform processes - key findings

Author(s): Not Specified Author
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Sociology of Law, Court case
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: perception of holders of judicial functions; association of judges and prosecutors; BiH; contribution to reform process;
Summary/Abstract: Istraživanje percepcije nosilaca pravosudnih funkcija o funkcionalnosti i doprinosu reformskim procesima udruženja sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini (Istraživanje) omogućava preliminarni uvid u osnovnu problematiku u funkcionisanju i opštem doprinosu strukovnih, pravosudnih udruženja reformskim procesima u zemlji. Tematika je prethodno obrađivana na okruglim stolovima i kroz redovne sastanke udruženja, te se nalazi ovog Istraživanja, u velikoj mjeri podudaraju sa mišljenjima i stavovima tamo iznesenim. Kroz 30 ciljanih pitanja, podjeljenih u dva dijela, funkcionalnost-reformski doprinos, Istraživanje ukazuje na potrebu unaprijeđenja procesa rada unutar udruženja, protoka informacija prvenstveno sa članstvom, ali i među udruženjima, aktivnog angažmana članova, te niza drugi, operativnih aktivnosti čijim unaprijeđenjem bi došlo do uvećanog doprinosa udruženja pravosudnoj zajednici u BiH.

  • Page Count: 7
  • Publication Year: 2020
  • Language: Bosnian