Appointment and promotion of judges and prosecutors in function of integrity of the judiciary in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Imenovanje i napredovanje sudija i tužilaca u funkciji integriteta pravosuđa u Bosni i Hercegovini
Appointment and promotion of judges and prosecutors in function of integrity of the judiciary in Bosnia and Herzegovina

Author(s): Smajo Šabić
Subject(s): Public Administration, Public Law, Court case
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: BiH; judiciary; judges; prosecutors; appointments; promotion;
Summary/Abstract: U ovom radu će biti analiziran postojeći sistem imenovanja i napredovanja sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini de lege lata, sa svim njegovim prednostima i nedostacima. Osim toga biće predstavljen mogući, de lege ferenda-model i načina organizovanja, imenovanja i napredovanja sudija unutar pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini.

  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2021
  • Language: Bosnian