Incentives for the improvement of work on complex cases: the impact of the system of salaries and benefits and evaluation of the performance of holders of judicial functions Cover Image

Podsticaji za unapređenje rada na složenim predmetima: uticaj sistema plata i naknada i ocjenjivanja rada nosilaca pravosudnih funkcija
Incentives for the improvement of work on complex cases: the impact of the system of salaries and benefits and evaluation of the performance of holders of judicial functions

Author(s): Rusmir Šabeta
Subject(s): Public Administration, Public Law, Socio-Economic Research, Court case
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: judiciary; salarie and benefits; impact; incentives; BIH;
Summary/Abstract: U analizi se ispituje uticaj sistema plata i naknada, odnosno ocjenjivanja rada nosilaca pravosudnih funkcija na efikasnost i kvalitet rada pravosuđa. Težište je na sudijama i pitanju unapređenja rada na složenim predmetima. Analiziran je postojeće zakonski okvir kako bi se ocijenilo da li je u okviru postojećeg zakonskog okvira moguće koristiti elemente koji bi unaprijedili rad pravosuđa, te da li postojeći sistem uzima u obzir rad na najsloženijim predmetima. Predstavljene su i određene mogućnosti za unapređenje postojećeg okvira. Dodatno, prikazane su razlike između sistema plata sudija i tužilaca na različitim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Naznačeni su principi koji su utvrđeni međunarodnim standardima u pogledu plata sudija i tužilaca.Također je analizirano da li postojeći sistem ocjenjivanja rada nosilaca pravosudnih funkcija podstiče rad nosilaca pravosudnih funkcija na najsloženijim predmetima, s težištem na kriterijima za ocjenjivanje rada sudija i mogućnostima za njihovo unapređenje.

  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2022
  • Language: Bosnian