Sympathy for the Devil Cover Image

Sympathy for the Devil
Sympathy for the Devil

Author(s): Vjekoslav Perica
Subject(s): Politics, Governance, Political history, International relations/trade, Transformation Period (1990 - 2010), Present Times (2010 - today)
Published by: Peščanik NVO
Keywords: USA; Yugoslavia; politics; stability; Donald Trump;
Summary/Abstract: Balkanske paralele sa Trumpovom Amerikom. Tko bi rekao da će se najmoćnija i najbogatija zemlja na svijetu pokazati toliko ranjivom da se uspoređuje s nesretnom Jugoslavijom. Trumpovoj Americi svijet se ruga ali i brine da se ne raspadne naglo, tragično poput SFRJ ili uz još veću lomljavu u međunarodnom poretku, onom poput Sovjetskog saveza prije 30 godina. Ako SAD tako skonča bilo bi puno veće štete jer o njemu ovise mnoge zemlje, kao i međunarodne organizacije i međunarodni poredak. I u liberalnu demokraciju kao idealni društveno politički sistem, kojeg je Amerika nudila svijetu kao dio mita o kraju povijesti iz 1989, sve se više sumnja. Pa i Amerikanci tako, kojih je nedavno čak 73 milijuna, ako su znali što čine, glasovalo protiv tog sustava a za diktaturu, autoritarni režim, karizmatski a ne stručni i demokratski autoritet. Najzanimljivije je da tu do jučer svemoćnu Ameriku nisu toliko uzdrmale ni ekonomske recesije koje su došle i prošle u međuvremenu, ni uspon Kine i opravak Rusije kao rivala u borbi za globalno vodstvo. Ni teroristički napadi od 11. rujna 2001, ni apsurdni i skupi ratovi kojima su američke desničarske vlade na to odgovarale.

  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2020
  • Language: Croatian