Hungarian non-profit organizations in Romania - 2009 - 2010. Presentation of the database of organizations and sociological analysis of the non-profit sector Cover Image

Romániai magyar nonprofit szervezetek – 2009 - 2010. A szervezetek adatbázisának bemutatása és a nonprofit szektor szociológiai elemzése
Hungarian non-profit organizations in Romania - 2009 - 2010. Presentation of the database of organizations and sociological analysis of the non-profit sector

Author(s): Dénes Kiss
Subject(s): Labor relations, Management and complex organizations, Human Resources in Economy, Socio-Economic Research
Published by: ISPMN Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale
Keywords: Hungarian non-profit organizations in Romania; budget resources; foreign donations;
Summary/Abstract: Jelen dolgozatban a romániai magyar civil szervezetek – avagay romániai magyar nonprofit szektor– szociológiai szempontú elemzésére teszünk kísérletet. A dolgozatban két célt követtünk. Egyrésztmegpróbáltunk képet alkotni a szóban forgó szervezeti szféra nagyságáról és területi megoszlásáról, aszervezetek tevékenységek szerinti megoszlásáról, anyagi, humán és infrastrukturális erőforrásokkal valóellátottságáról. Másrészt a romániai magyar nonprofit szektor sajátosságait úgy próbáltuk kimutatni,hogy elhelyeztük azt az európai országok nonprofit szektorainak palettáján. Fő következtetésünk az, hogy az elemzett nonprofit szektor méretében kisebb, mint az a romániai magyar népesség nagyságaalapján indokolt volna; a szektor elsősorban kulturális-közművelődési jellegű feladatok ellátását végzi, miközben fizetett munkaerőt inkább a jóval kisebb számú szolgáltató szervezetekben tud alkalmazni; működésében pedig elsősorban a román és a magyar költségvetési forrásokra, valamint külföldiadományokra támaszkodik.

  • Page Count: 35
  • Publication Year: 2010
  • Language: Hungarian