The use of the Hungarian language in the local public administration and in the decentralized institutions from Harghita county Cover Image

Közigazgatási nyelvhasználat Hargita megyében az önkormányzati és a központi kormányzat megyeszintu intézményeiben
The use of the Hungarian language in the local public administration and in the decentralized institutions from Harghita county

Author(s): István Horváth, Ilka Veress, Katalin Vitos
Subject(s): Public Administration, Sociolinguistics, Government/Political systems, Inter-Ethnic Relations, Ethnic Minorities Studies
Published by: ISPMN Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale
Keywords: Hungarian language; decentralized institutions; Local public administration; Hargita county;
Summary/Abstract: Raportul de fata analizeaza si eviden_iaza în ce masura, institutiile deconcentrate si cele aflate în subordinea administratiei locale respecta prevederile legaleti asigura preconditiile necesare pentru exercitarea drepturilor lingvistice ale minoritatilor. În acelasi timp, este analizata si maniera în care maghiarii din judetul Harghita îsi exercita acest drept, adica în ce masura comunica acestia în limba materna cu ocazia diverselor contacte pe care le au la nivel administrativ. Analiza se bazeaza pe date ce provin din mai multe surse: o parte dintre ele rezulta din anchetele sociologice întreprinse de catre Institutul pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale, iar altele (cum ar fi cele referitoare la institutiile care reprezinta puterea centrala la nivel judetean) au fost colectate în mod special pentru aceasta cercetare efectuata la cererea Consiliului Judetean Harghita.

  • Page Count: 116
  • Publication Year: 2010
  • Language: Romanian, Hungarian