Rage Cover Image

Bes
Rage

Author(s): Vesna Rakić Vodinelić
Subject(s): Politics, Governance, Sociology, Welfare systems, Health and medicine and law, Societal Essay
Published by: Peščanik NVO
Keywords: Coronavirus; society; politics; rage;
Summary/Abstract: Vaistinu, ne prođe ni dan, a svi već kao basmu ponavljamo da je pandemija promenila svet iz osnova. Kakva je to promena, šta se, ko se tako fundamentalno promeni(l)o? Svakodnevni život naš, svakako: udaljavanje, maske, rukavice, da li da izađem ili ne (ravno biti ili ne biti); rad od kuće; škola – ima je stvarno, ima je samo virtuelno; zatvaranje, otvaranje. Da li je ta promena dobra ili loša? Za većinu ona je bar ograničenje: komfora, uživanja u društvu, privatnosti, emocija. Dakle, loša. Negde ograničenja nameće državna ili paradržavna vlast, negde ih namećemo sami sebi. Osnov samoograničenja ređe je altruističan – zaštiti druge od sebe, češće egoističan, zaštiti sebe od nepoznatog, od straha makar. Ponekad je promena dramatična kad postane lišenje sloboda na koje smo navikli čak i u ovakvom društvu.

  • Page Count: 6
  • Publication Year: 2020
  • Language: Serbian