Will the pandemic really change the world? Cover Image

Hoće li pandemija zaista promeniti svet?
Will the pandemic really change the world?

Author(s): Dani Rodrik
Contributor(s): Đorđe Tomić (Translator)
Subject(s): Government/Political systems, Security and defense, Comparative politics, Health and medicine and law, Globalization
Published by: Peščanik NVO
Keywords: Global pandemic; COVID-19; WHO; China; USA; Italy;
Summary/Abstract: Postoje dve vrste kriza: one za koje nismo mogli da se pripremimo, jer ih niko nije mogao predvideti, i one koje je trebalo da dočekamo spremni, jer su bile najavljene. COVID-19 očigledno spada u drugu kategoriju, bez obzira na ono što o tome govori predsednik Donald Trump u pokušajima da izbegne odgovornost za katastrofu koja se događa. Tačno je da je u pitanju novi tip virusa i da tačan datum izbijanja epidemije niko nije mogao predvideti, ali ne može se poreći da stručnjaci već dugo govore da je izbijanje ovakve pandemije pitanje trenutka.

  • Page Count: 5
  • Publication Year: 2020
  • Language: Serbian