IammUuukrrainian Cover Image

Jasammuuukrrrajinac
IammUuukrrainian

Author(s): Peter Pomerantsev
Contributor(s): Zoran Trklja (Translator)
Subject(s): Politics and society, Film / Cinema / Cinematography, Peace and Conflict Studies, Russian Aggression against Ukraine
Published by: Peščanik NVO
Keywords: Ukraine; Russia; revolution; cinematography;
Summary/Abstract: Revolucije su bile važan deo mog odrastanja u dvadesetom veku. Ruska revolucija je bila omiljena lekcija u školi, mada sam je ja shvatao malo manje teorijski, jer je zbog nje moja porodica završila u Engleskoj. Roditelji mojih školskih drugova su mi pričali o seksualnoj i kulturnoj revoluciji svoje mladosti, koja je po njihovom mišljenju promenila svet. Imao sam 12 godina kada smo gledali direktan TV prenos pada Berlinskog zida. Izgledalo je kao da se ruska revolucija i šezdesete godine stapaju – svuda po istočnoj Evropi ljudi su preuzimali vlast od elita. Kasnije sam u filmskoj školi otkrio Ejzenštajna i shvatio da je revolucija promenila izgled stvari: CNN-ovi i BBC-evi krupni kadrovi „običnih“ ljudi na revolucionarnim ulicama Berlina, Moskve i Bukurešta, montirani sa uzbudljivom muzikom – kao da su bili preuzeti iz Krstarice Potemkin ili Štrajka. Televizija je prihvatila Ejzenštajnovo shvatanje gomile kao heroja, gde pomoću montaže mnoštvo ljudi postaje jedinstveno telo.

  • Page Count: 11
  • Publication Year: 2015
  • Language: Serbian