Russian resistance to globalization Cover Image

Ruski otpor globalizaciji
Russian resistance to globalization

Author(s): Ivan Yotov Krastev
Contributor(s): Zoran Trklja (Translator)
Subject(s): Political history, International relations/trade, Security and defense, Political behavior, Transformation Period (1990 - 2010), Present Times (2010 - today), Globalization, Geopolitics
Published by: Peščanik NVO
Keywords: Russia; Globalization; Vladimir Putin; Crimea; Destabilization of the International order; NATO;
Summary/Abstract: Jednog martovskog jutra 2014. Evropljani su se probudili u Putinovom svetu. Odjednom mir više nije bio prirodno stanje stvari. Međunarodni sporazumi i institucije su prestali da štite njihove državne granice. Sa šokom su otkrili da ekonomska međuzavisnost može biti izvor velikih nesigurnosti i da je post-hladnoratovski poredak srušen.

  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2014
  • Language: Serbian