Relations between the Orthodox Churches regarding Ukraine Cover Image

Odnosi pravoslavnih crkava povodom Ukrajine
Relations between the Orthodox Churches regarding Ukraine

Author(s): Vladimir Veljković
Subject(s): Christian Theology and Religion, Eastern Orthodoxy, Russian Aggression against Ukraine
Published by: Peščanik NVO
Keywords: Ukraine; Russia; conflict; Orthodox church;
Summary/Abstract: Krajem prošle godine Sinod Aleksandrijske patrijaršije objavio je saopštenje u kojem izražava najdublje žaljenje zbog odluke Moskovske patrijaršije da na kanonskoj teritoriji koja je do sada tradicionalno pripadala Aleksandriji, osnuje paralelnu crkvenu upravu (egzarhat). U saopštenju objavljenom u januaru Sinod Aleksandrijske patrijaršije kaže da ovakav potez Moskve vidi kao „nemoralnu invaziju, odmazdu, ucenu i osvetu“ zbog toga što je pre nekoliko godina Aleksandrija priznala autokefalnost Pravoslavne crkve Ukrajine. Za sveštenstvo koje će ući u Egzarhat Moskovske patrijaršije u Africi, Sinod Aleksandrijske patrijaršije tvrdi da se radi o licima koja su se ranije sama „uklonila“ iz Crkve, koja su pod nekom vrstom crkvene zabrane, ili koja sebi pripisuju pravoslavnost, ali koja nikada nisu pripadala Aleksandrijskoj patrijaršiji. Skoro iste kategorije lica čine i sveštenstvo Pravoslavne crkve Ukrajine, koju je Aleksandrija – sledeći odluku carigradskog patrijarha Vartolomeja – priznala (licemerstvu u pravoslavlju nema kraja).

  • Page Count: 4
  • Publication Year: 2022
  • Language: Serbian