Unconvincing denial of Russian influence Cover Image

Neuverljivo poricanje ruskog uticaja
Unconvincing denial of Russian influence

Author(s): Vladimir Veljković
Subject(s): Regional Geography, International relations/trade, Security and defense, EU-Accession / EU-DEvelopment, Geopolitics, Peace and Conflict Studies, Russian Aggression against Ukraine
Published by: Peščanik NVO
Keywords: Ukraine; Russia; war; European parliament; resolution; Western Balkans; ethnic tensions;
Summary/Abstract: Evropski parlament je doneo rezoluciju u kojoj se, pored ostalog, osuđuju napori zvaničnog Kremlja da iskoristi etničke tenzije na Zapadnom Balkanu za raspirivanje sukoba i podela, a koje bi dovele do destabilizacije ovog regiona. U rezoluciji se posebno ističe da se ruski uticaj širi preko Pravoslavne crkve, koja u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini promoviše Rusiju kao „zaštitnika tradicionalnih porodičnih vrednosti i učvršćuje odnose između države i crkve“. U saopštenju SPC-a se tim povodom kaže da su ovakve ocene Evropskog parlamenta suprotne činjenicama, te da su zasnovane na dubokim istorijskim predrasudama i stereotipima.

  • Page Count: 4
  • Publication Year: 2022
  • Language: Serbian