Avoid war at all costs Cover Image

Izbeći rat po svaku cenu
Avoid war at all costs

Author(s): Bernie Sanders
Contributor(s): Đorđe Tomić (Translator)
Subject(s): International relations/trade, Security and defense, Peace and Conflict Studies, Russian Aggression against Ukraine
Published by: Peščanik NVO
Keywords: Ukraine; Russia; war; 2022; USA;
Summary/Abstract: Ratovi proizvode neželjene posledice i retko se završavaju onako kako nas eksperti uveravaju da će se završiti. Pitajte političare iz prošlih vremena koji su nudili ružičaste scenarije ratova u Vijetnamu, Avganistanu i Iraku, da bi se na kraju pokazalo da su bili potpuno u krivu. Pitajte majke vojnika koji su ubijeni ili ranjeni u tim ratovima. Pitajte milione civila koji su njihova „kolateralna šteta“.

  • Page Count: 4
  • Publication Year: 2022
  • Language: Serbian