From Ethnology to Sociocultural Anthropology Cover Image

Od etnologije ka socijalno-kulturnoj antropologiji
From Ethnology to Sociocultural Anthropology

Author(s): Dželal Ibraković
Subject(s): Sociology, Cultural Anthropology / Ethnology
Published by: Fakultet političkih nauka - Univerzitet u Sarajevu
Keywords: sociology; ethnology; sociocultural anthropology;
Summary/Abstract: Sociologija kao nauka od samih početaka bavljenja izučavanjem društva povezivala se s osobinama ljudi i društvenih grupa, institucija, te identitetskih oznaka pojedinaca i kolektiva koji oni čine. Kultura joj se nametala kao diferencirajuća odrednica koja je čovjeka i njegove društvene tvorevine razlikovala od drugih živih bića. Strogo razdvajanje naučnih disciplina često predstavlja i parcijalizaciju ukupnog znanja, te proizvodi ekskluzivitet u bavljenju određenim područjima društvenog života, što je najbolje „osjetila“ sociologija. Naime, iz njenih bazičnih korijena, pa i metodoloških postulata formirale su se brojne naučne discipline koje pretendiraju na apsolutnu samostalnost. Takva vrsta samostalnosti nemoguća je u sadašnjim globalizirajućim društvenim odnosima, jer rezultati istraživanja bivaju nedovoljno osvijetljeni samo kada se posmatraju iz jednog naučnog diskursa. To se najbolje vidi na primjerima pojma etničkog, kao i u drugim aktuelnim pojmovima kao što su identiteti, ali i posmatranje geopolitičkih kretanja. Zato je svaku od aktuelnih tema iz prošlosti i sadašnjosti u projekciji razvoja ljudskog društva u budućnosti nemoguće izostaviti doprinos većeg broja naučnih disciplina, a istraživanja svake teme u pravilu su interdisciplinarna. Zbog toga i pitanje vremenskog slijeda nastanka naučnih disciplina, što je jedna vrsta vremenskog poimanja i u društvenim naukama, nije jednostavno pitanje koje bi moglo izdvojiti različite diskurse, ali i različite izvore koji figuriraju kao akademski prihvatljivi.

  • Page Range: 234-250
  • Page Count: 17
  • Publication Year: 2021
  • Language: Bosnian