Man and his Environment - Basic Concepts and Problems of Social Ecology Cover Image

Čovjek i njegova okolina – osnovni pojmovi i problemi socijalne ekologije
Man and his Environment - Basic Concepts and Problems of Social Ecology

Author(s): Abdel Alibegović
Subject(s): Sociology, Environmental interactions
Published by: Fakultet političkih nauka - Univerzitet u Sarajevu
Keywords: man; environment; concepts; problems; social ecology;
Summary/Abstract: Pripadnici ljudskog roda i fizički i duhovno bivaju neraskidivo vezani i oslonjeni na svoje okruženje, na svoju okolinu, odnosno na prirodu, a čiji su i nerazdvojni dio. Čovjekova relacija s njegovim okruženjem biva zasnovana na konstantnoj razmjeni koja je ontološka i egzistencijalna datost ljudskog postojanja.

  • Page Range: 217-227
  • Page Count: 11
  • Publication Year: 2021
  • Language: Bosnian