Society as a System and Structure Cover Image

Društvo kao sistem i struktura
Society as a System and Structure

Author(s): Samir Forić
Subject(s): Sociology, Culture and social structure , Social Norms / Social Control
Published by: Fakultet političkih nauka - Univerzitet u Sarajevu
Keywords: society; system; structure; sociology; norms;
Summary/Abstract: Polazna tačka u sociološkom tretiranju društva jeste stav da je društvo kompleksna kategorija. Pojam društva odnosi se ne samo na ljudsko nego i na životinjska društva, a u kategoriji ljudskih društava razlikujemo više različitih tipova kao što su: lovačka i sakupljačka, poljoprivredna, stočarska, nomadska, sjedilačka, tradicionalna, moderna, postindustrijska itd. Sva nabrojana društva najprije odlikuje njihova kompleksnost ili složenost.

  • Page Range: 86-101
  • Page Count: 16
  • Publication Year: 2021
  • Language: Bosnian